Nárožíčko – sousedská klidová zóna / Praha 3

Členy této iniciativy pojí zájem o komunitní život a rozvoj Žižkova, kde žijí a pracují. Spojila je organizace festivalu Zažít město jinak v Bořivojově ulici, kde také začala spolupráce s domem s pečovatelskou službou, který je partnerem aktuálního projektu. Jeho cílem je upozornit na nevhodné řešení křižovatky ulic Kubelíkova a Ševčíkova z hlediska dopravní bezpečnosti i využití veřejného prostoru. Projekt by měl ukázat potenciál nároží, začít veřejnou debatu o jeho podobě a využití a pomoci k jeho přeměně v klidovou sousedskou zónu.

Iniciátoři chtějí rozpracovat existující architektonický návrh a zorganizovat jednodenní happening formou sousedského festivalu, který bude zábavou pro lidi z nejbližšího okolí, příležitostí se poznat, porozumět a vzájemně sladit představy o nároží.

Projekt chce zároveň upozornit na téma dopravní bezpečnosti a význam posilování místní komunity i mezigenerační spolupráce.

www.facebook.com/zmjborivojka
 

výběr projektuGrantová výzva Proměň své město 2016
realizace2017
grant36.500 Kč