Nárožíčko – sousedská klidová zóna / Praha 3

Členy této iniciativy pojí zájem o komunitní život a rozvoj Žižkova, kde žijí a pracují. Spojila je organizace festivalu Zažít město jinak v Bořivojově ulici, kde také začala spolupráce s domem s pečovatelskou službou, který byl partnerem podpořeného projektu. Jeho cílem je upozornit na nevhodné řešení křižovatky ulic Kubelíkova a Ševčíkova z hlediska dopravní bezpečnosti i využití veřejného prostoru. Projekt vznikl s cílem ukázat potenciál nároží, začít veřejnou debatu o jeho podobě a využití a pomoci k jeho přeměně v klidovou sousedskou zónu.

Iniciátoři se chopili existujícího architektonického návrhu a zorganizovali jednodenní happening formou sousedského festivalu, který byl zábavou pro lidi z nejbližšího okolí, příležitostí se poznat, porozumět a vzájemně sladit představy o nároží.

Projekt zároveň upozornil na téma dopravní bezpečnosti a význam posilování místní komunity i mezigenerační spolupráce.

 

výběr projektuGrantová výzva Proměň své město 2016
realizace2017
grant nadace36 500,- Kč